Populárne kurzy

14.99 13.99
14.99 13.99

Top Experti

Martin Prodaj

Kouč

PaedDr. Martin Prodaj. Lektor, školiteľ, kouč a konzultant. V roku 1997 ukončil štúdium špeciálnej pedagogiky. Rigoróznu prácu na tému „Medicínsky, terapeutický a spirituálny pohľad na smrť a umieranie„ obhájil v roku 2000. Po návrate z buddhistického kláštora na Srí Lanke sa profesionálne začal venovať lektorskej a konzultačnej činnosti. Ako tréner alebo kouč pracoval na rozličných HR pozíciách vo veľkých spoločnostiach ako bolo napr. ING životná poisťovňa, Telefonica O2 Slovakia, Amslico AIG Life, Slovak Telekom. Má odborné skúsenosti s vedením a dizajnovaním širokého spektra nástrojov rozvoja ľudských zdrojov ako je napr. systémy hodnotenia pracovníkov, kompetečné modely, development centrá, talent management. Je certifkovaným koučom v systemickom koučingu. Medzi jeho hlavné oblasti pôsobenia patrí koučing, emočná inteligencia, manažérske zručnosti, zvládanie stresu a prezentačné zručnosti. Pôsobí taktiež ako motivačný speaker. Pravidelne publikuje na blogoch www.koucingblog.org, www.timelifemanagement.org

Ivan Sámel

www.samel.eu

Profesionál s medzinárodnými certifikátmi IPMA, PRINCE2 v Projektovom manažmente. Konzultant projektov v CZ a SK firemnom prostredí od roku 2001. Vysokoškolský učiteľ tém projektového manažmentu 10 rokov (2003 - 2013). Lektorská prax od r. 1996.
Viac: na http://www.samel.eu

František Kozáček

Motivačný spíker a zakladateľ spoločnosti EnjoyEmotions. Vyhral niekoľko rečníckych ocenení nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Autor prvého motivačného video blogu na Slovensku aj v Čechách. Nájdete ho na stránke EnjoyEmotions.sk. Autor unikátneho video tréningu 3 KĽÚČE K VÁŠMU ŽIVOTU

Odporúčania

V prvom rade Vám chcem určite poďakovať za dobrú prácu, musím určite skonštatovať, že peniaze za tento kurz (Ako prezentovať) sa určite oplatili a budem ho odporúčať aj kolegom školiteľom či už ako online záležitosť alebo aj Vašu ponuku iných kurzov.

Vyzdvihnúť  by som chcel najmä Vaše osobné skúsenosti, čo ste do jednotlivých videí dávali (napr. keď Vašej skupine tesne pred školením niekto zavolal, že im budú znižovať platy atď…). Viac mi to pomohlo sa vcítiť do problematiky.

Tomáš

Pán Martin Prodaj patrí k najlepším lektorom, s ktorými som spolupracoval. Zaujal ma svojím precíznym prístupom a hlbokou erudíciou. Vie veľmi dobre pracovať so skupinou. Proklientská orientácia, pozitívny prístup a dôvera sú pre neho prirodzeným základom vzťahu ku klientovi. Cením si nielen jeho výborné komunikačné a prezentačné zručnosti, ale aj jeho tvorivý prístup k lektorskej práci. Vysoko hodnotím jeho tréningy predajných zručností a psychológie predaja, predovšetkým však tréningy manažérskych zručností pre pokročilých.

Vladimír Pečimon